Inwestycje remontowe Kół PZW w Okręgu PZW Opole w 2023 roku

Liczba złożonych wniosków – 18

Na kwotę dofinansowania przez Okręg PZW – 71 983,54 zł

Kwota dofinansowania wypłaconego dla Kół PZW – 52 909,21 zł

Kwota pozostała do wypłaty – 12 268 zł

W ramach wniosków zrealizowano m.in.:

  • Bieżące konserwacje dróg wokół zbiorników,
  • Napowietrzanie stawów,
  • Remonty stanic,
  • Bieżące konserwacje pomostów/stanowisk wędkarskich.

Poziom dofinansowania inwestycji remontowych realizowanych przez Koła PZW to 60% całkowitej wartości robót (dotyczy mienia będącego majątkiem Związku) oraz 60% całkowitej wartości robót, jednak nie więcej niż 4.000,00 PLN brutto (dotyczy mienia nie będącego własnością Związku).

Wnioski składa się raz w roku – do 30 listopada.

Zapraszamy 😊